Loading...

St. Olav til Ottar Grepstad

St. Olav til Ottar Grepstad

Foto: Lars O Flydal

H.M. Kongen har utnemnt direktør Ottar Grepstad til Riddar av 1. klasse av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for innsatsen han har gjort for å fremje nynorsk språk, litteratur og skriftkultur. Fylkesmann Lodve Solholm overrekkjer dekorasjonen under ein seremoni i Ivar Aasen-tunet i Ørsta onsdag 6. juni 2018.

Pressemelding: Nynorsk Kultursentrum

– Dette er litt pinleg og mest stas. Eg har hatt god tid til å venje meg til dette, men står framleis utanfor tanken. Eg har gjort ein jobb og sikkert meir enn eg måtte, mest fordi det har vore kjekt og så mange fine folk eg har fått samarbeide med, seier Ottar Grepstad.

Tidlegare rådsordførar Grete Riise og tidlegare styremedlem Georg Arnestad i Nynorsk kultursentrum tok initiativ til å sende søknaden hausten 2016. Medunderskrivarar var forfattaren Jon Fosse, museumsdirektør Ivar Gunnar Braaten og Venstre-leiar Trine Skei Grande. Saman med søknaden følgde to tilrådingsbrev frå rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen og tidlegare forlagssjef Audun Heskestad i Det Norske Samlaget.

Ottar Grepstad (fødd 1953) frå Jølster har vore direktør i Nynorsk kultursentrum frå 1999 og blir pensjonist hausten 2018. Han var hovudredaktør i Allkunne 2007–2014 og kulturkommentator i Dagens Næringsliv 2008–2011. Grepstad var redaktør i Syn og Segn 1984–88 og forlagsredaktør, redaksjonssjef og assisterande forlagssjef i Samlaget 1980–94. Han var rådsmedlem Norsk kulturråd 2005–2009, styremedlem Språkrådet 2006–2010 og styreleiar same staden 2010–2015.

Frå debuten i 1974 med ei artikkelsamling om nrosk landbruk har han skrive eller redigert over 40 bøker om språk og litteratur, historie og samfunn, kultur og politikk. I 1999 fekk Ottar Grepstad Norsk språkpris frå Språkrådet.

 


Meir informasjon:

Direktør Ottar Grepstad, tlf. 70 04 75 75 eller 906 16 727

Kommunikasjonsrådgivar Laila W. Lid, tlf. 70 04 75 82 eller 958 70 569

By | 2018-05-28T11:43:04+00:00 May 28th, 2018|Nynorsk Kultursentrum|0 Comments