Plany styrkar laget

/Plany styrkar laget

Plany styrkar laget

PRESSEMELDING: www.plany.no

Oddmund Grøttan har byrja som områdesalsleiar i Plany.

Plany skal levere lønsame løysningar til kundane sine og for å gjere det er kompetanse høgt prioritert. Selskapet har levert løysingar basert på bruk av tekniske tekstilar i over 50 år og har tileigna seg ei brei erfaring og levert produkt til landbruk, havbruk, maritimt og anna industri.

Oddmund Grøttan har over 30 års erfaring innan havbruk. De siste 3 åra har han jobba med sal av utstyr til næringa. Tidlegare har han arbeidd med tradisjonell fiskeoppdrett, derav 7 år med merdoppdrett i ferskvatn. Oddmund er 56 år og kjem frå Trøndelag.
Oddmund har byrja i ei nyoppretta stilling som områdesalssjef med ansvars for Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, tillegg til Færøyene.

Spesielt dei seinare åra har havbruk vorte ein stadig viktigare marknad og vil og vere eit satsingsområde framover. Sals- og marknadssjef Kenneth Brandal har sjølv lang erfaring innan Havbruk og veit kor viktig det er å kjenne kundane og næringa sine behov.

– Vi skal forstå kvar skoa trykkjer og det gjer vi best med å ha god kjennskap til og kunnskap om næringa. Vi meiner at vi allereie er blant leverandørane med best Havbrukskompetanse og med Oddmund på laget har vi styrka oss endå meir, seier Brandal.

Oddmund har også lang erfaring frå Havbruksnæringa og saman skal vi kome endå tettare inn på kundane og brukarane av produkta våre, slik at vi kan utvikle stadig fleire lønsame løysingar, fortel Brandal.

Plany AS tek mål av seg til å være ein leiande leverandør på sitt fagfelt og er allereie den leiande leverandøren av ferskvassbasseng til næringa, med over 35 leverte basseng.

– Noko som har vorte mulig gjennom eit tett og godt samarbeid med kundane og brukarane av produkta, meiner sals- og marknadssjef Brandal.

Om Plany AS:
Plany AS har 18 fast tilsette og held til i Gursken i Sande kommune på Sunnmøre. Bedrifta skapar lønsame løysingar til havbruk, landbruk og maritim industri, både i Noreg og internasjonalt. Les meir på www.plany.no.

Kontaktinformasjon:
Sals- og marknadssjef Kenneth Brandal, tlf: 70 02 68 20.

By | 2016-09-30T19:44:07+00:00 September 8th, 2016|Plany|0 Comments