Maritime Support Group – nyetablert selskap i Ålesund

Maritime Support Group – nyetablert selskap i Ålesund

Pressemelding: Maritime Support Group

Fra venstre Dag Even Grytten, Sylvia Kirkenes, Ger Hjelle og Arne Haug.

Fra venstre Dag Even Grytten, Sylvia Kirkenes, Ger Hjelle og Arne Haug.

MSG – Maritime Support Group gir operasjonell støtte til maritime bedrifter og organisasjoner innen havbruk, fiskeri, samt offshore olje- og gassindustrien.

En tilpasset og kostnadseffektiv løsning med vekt på kompetanse og ytelse.

MSG tilbyr et bredt spekter av tjenester – Teknisk støtte og innkjøp, mannskap, bemanning og rekruttering, opplæring, kurér tjenester, reise og logistikk, maritim lønn, HSEQ, og rådgiving.

Maritime Support Group er et norskbasert internasjonalt selskap bestående av samarbeidende medlemsbedrifter og maritime fagfolk fra fire kontinenter. Ledelse og medlemmer har stor erfaring fra år med kommersiell og operativ støtte til ledende selskaper i alle segmenter. Den operasjonelle ledelsen ligger i Ålesund, Norge,  midt i den norske maritime klyngen, og får kunnskapsinnsikt fra partnere over hele verden.

Sammen med partnere som Offshore Crew, ShipAdmin, Møretrygd og Økonor samarbeider de stadig om nye og forbedrede løsninger for kundene.

Tjenestene skal gi ekstra kompetanse og støtte til maritime og marine selskaper i ulike typer operasjoner.

Langsiktig eller kort sikt – Full eller prosjektbasert, avhengig av kundens behov.

Eksempler på dette kan være ferieavvikling, sykmeldinger, permisjoner eller permitteringer. Det kan og være behov ved nybygg, verkstedopphold, dokking, klassing, interne og eksterne revisjoner, bemanning, rekruttering og utfordringer innen maritim lønn.

Strukturen i  MSG er gjennom godt teamarbeid, på denne måten benytter de sine ressurser internt på tvers av avdelinger og med sine samarbeidspartnere for å gi en best mulig tjeneste til sine kunder.

Nye krav til sikkerhetsstyring

Aktuelt akkurat nå er nye og skjerpede krav til sikkerhetsstyring for mindre båter.  Den nye loven om krav til sikkerhetsstyring kom 1. januar i år og forskriften skal være på plass for båter under 500 bruttotonn innen 1.juli.

Rederiene må etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart sikkerhetsstyringssystem i samsvar med regelverket.

Forskriften stiller krav til opplæring og kompetanseutvikling, risikovurderinger, beredskap, behandlinger av hendelser og avvik, vedlikehold og utstyrskrav, tilgjengelig dokumentasjon og evaluering av systemet.

MSG tilbyr enkle og gode løsninger for dette.

Gå inn på www.msgroup.no for å lese mer.

By | 2018-02-08T07:09:50+00:00 June 13th, 2017|Maritim næring, MSG|0 Comments