Havyard skal bygge ny brønnbåt til Norsk Fisketransport

/Havyard skal bygge ny brønnbåt til Norsk Fisketransport

Havyard skal bygge ny brønnbåt til Norsk Fisketransport

Bilde 1 1024

Søsterskip: Det nye skipet blir et søsterskip av «Namsos», som ble levert fra Havyard rett før jul. FOTO: Havyard

PRESSEMELDING

Dato: 05.01.16
Kontaktperson: Gunnar Larsen

Havyard inngått kontrakt med Norsk Fisketransport AS (NFT) om bygging av ytterligere en Havyard 587 brønnbåt. NFT eies av NTS ASA, som i hovedsak eies av Torghatten, Namsos Invest og Amble Invest.

Skipet, som blir nybygg nr. 127, skal bygges ved Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn, har en kontraktsverdi på overkant av MNOK 300 og skal leveres i april 2017, med opsjon på ett skip til som kan leveres første kvartal 2018, avhengig av når opsjonen blir erklært. Havyard Design & Solutions designer skipet, leverer bro, automasjon og elektro engineering, Havyard MMC AS skal levere en stor pakke fiskehåndteringsutstyr og Norwegian Electric Systems leverer tavler, elektromotorer osv.

Fantastisk samarbeid

NFT er en drømmekunde, sier Konsernsjef i Havyard Group ASA Geir Johan Bakke. – De er kunnskapsrike, krevende og har en brennende lidenskap for å hele tiden bli bedre på de tjenestene de leverer til sine kunder. Dette gjør at de utfordrer og stiller krav til oss og vi må levere et enda bedre produkt.

Havyard ønsker å levere til de flinkeste og mest krevende kundene og vi vil fortsette å utvikle oss for å være konkurransedyktige og attraktive for slike kunder som NFT, avslutter konsernsjef Bakke.

Styreleder i NFT Roger Granheim, som også er visekonsernsjef i Torghatten ASA, berømmer samarbeidet med Havyard og sier det var en lett beslutning å bygge nok en Havyard 587 brønnbåt når de nå skulle utvide flåten ytterligere. – Havyard har gjennom hvordan de har løst utfordringene på prototypen «Havtrans» og gjennomføringen av byggingen av «Namsos» vist at de er blant de fremste innen design og bygging av moderne brønnbåter. Vi har stor tro på at renommeet «Havtrans» og «Namsos» nå skaper seg i brønnbåtmarkedet vil gjøre enda flere av våre potensiell kunder interesserte i konseptet. Det vil være positivt både for NFT og Havyard, avslutter styreleder Granheim.

Videreutviklet teknologi
Bygg 127 skal være søsterskip til bygg 124 «Namsos», som ble levert fra Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn til NFT i desember i fjor. Disse byggene er igjen en videreutvikling av bygg 117 «Havtrans» som har vært i operasjon siden mai 2014.

Adm direktør i NFT Harry Bøe, sier de har lært mye av å operere «Havtrans» og har hatt en god dialog med Havyard i å få inn erfaringene i form av forbedringer på «Havtrans» og nå bygg 127. – «Havtrans» var en prototype og hadde sine utfordringer den første tiden den var i operasjon. Sammen med Havyard har vi løst utfordringene på «Havtrans» og den fungerer nå som den skal og vår kunde er godt fornøyd.

Harry Bøe har klokketro på dette brønnbåtkonseptet og forklarer hvorfor:

  • Konseptet med å frakte levende fisk i sylindriske tanker gir et optimalisert strømningsbilde for vannet, slik at vi kan sørge for god vannkvalitet i hele tanken. Dette gjør at fiskevelferden blir bedre enn med konvensjonelle tanker, som igjen gir bedre kvalitet på fisken når vi leverer den fra oss.
  • Lastekapasiteten, spesielt ved lukket system, er betydelig større enn hos sammenlignbare «konvensjonelle» brønnbåter.
  • Skrogutformingen gir høyt fartspotensial og optimal drivstofføkonomi.
  • Konseptet er ideelt for produksjonsanlegg med tanker på land og eventuelt fremtidige lukkede ventemærder.
  • Skipet kan utføre avlusingsoppdrag på en effektiv og miljøvennlig måte.
  • Vi har som sagt stor tro på dette konseptet og at det vil gi oss konkurransefortrinn i brønnbåtmarkedet framover, avslutter Harry Bøe.

Kontrakt med Cermaq
Den nye brønnbåten går direkte på en 5-års kontrakt med Cermaq fra april 2017. COO i Cermaq Norway Geir Molvik, sier i en kommentar: «NFT har vært hovedleverandør av brønnbåttjenester til Cermaq Norway over mange år. Vi ser frem til å videreføre dette forholdet i årene som kommer, og har stor tro på at det nye Havyard 587 konseptet er et steg i riktig retning for næringen». Adm direktør i NFT Harry Bøe, sier at «Vi er glade for å ha fått enda en avtale med Cermaq, og spesielt at de har valgt det nye konseptet med sylindriske tanker».

Effektivt og miljøvennlig design
Noen av spesialitetene til brønnbåtdesignet Havyard 587 er sylindriske tanker for gode strømningsforhold og jevn vannkvalitet for fisken, effektive filter- og vannbehandlingssystem som muliggjør lukket transport over store avstander, høy løftehøyde for lossing og avanserte system for avlusing av fisken. Kombinert med effektivt framdriftsmaskineri og optimale skroglinjer for de aktuelle driftskondisjonene gjøre Havyard 587 til verdens mest effektive og miljøvennlige brønnbåtdesign.

Hoveddata Havyard 587

Lengde:               84,6 m

Bredde:               16,9 m

Kapasitet:            Tre sylindertanker på totalt 3250 kubikk

640 tonn RV slaktefisk

180 kg / m3 (575 tonn RV) i lukket system.

1,6 mill. 100 gr. Smolt.

Hovedmaskin:      3000 kW

Mannskap:           12 personer

Fart:                    14,6 knop

 

FAKTA HAVYARD GROUP ASA

Havyard Group ASA er et fullintegrert skipsteknologiselskap innen skipsdesign, skipsbygging, systemleveranser og ettermarked. Med kompetanse om og kontroll på hele verdikjeden utvikler og leverer Havyard Group skipsteknologi for konstruksjon og operasjon av avanserte fartøy for oljeindustri, fiskeri og oppdrett i Norge og internasjonalt.

Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs, Ticker HYARD.

Det er totalt ca. 700 ansatte i konsernet derav ca. 600 i Norge.

Hovedkontor til Havyard Group er lokalisert i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Gruppen har kontorer internasjonalt i Polen, Kroatia, Tyrkia, Singapore, Kina og Brasil.

Konsernet er delt opp i fire forretningsområder:

  • Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn (verft) og avdeling i Fosnavåg og Tyrkia
  • Havyard Design & Solutions med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger i Ålesund, Polen, Singapore, Shanghai og Kroatia
  • NES Power & Systems i Bergen
  • MMC Fish Handling & Refrigeration med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger på Vigra, Tromsø og Haugesund

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Senior VP Havyard Group ASA
Gunnar Larsen,
mobil +47 901 05 694

Eller finn ut mer på www.havyard.com

 

By | 2018-02-08T07:09:55+00:00 January 5th, 2016|Havyard, Maritim næring|0 Comments