Finansiell restrukturering for Havila Shipping ASA

/Finansiell restrukturering for Havila Shipping ASA

Finansiell restrukturering for Havila Shipping ASA

Havila Shipping ASA har inngått avtale med sine sikrede og usikrede banklångivere om redusert avdragsbetaling i tre år, utsettelse av forfall og endringer av samtlige finansielle covenants, betinget av obligasjonseiernes godkjennelse og tilførsel av minimum NOK 200 millioner i ny egenkapital.

Det skriver sunnmørsrederiet i en børsmelding tirsdag.

SVAKT MARKED
Et svakt marked innenfor shipping- og offshorenæringen har hatt en sterk innvirkning på Havila Shipping ASA, i likhet med andre større aktører i markedet. Markedet for offshore fartøy karakteriseres av et tilbud som langt overstiger etterspørselen. Som følge av lav utnyttelsesgrad og lave oppnådde rater har mange fartøy i dette segmentet generert inntekter som er lavere enn driftskostnadene. Videre forventes det at verdivurderingen av fartøyene vil forsterke nedgangen. Selskapet har som tidligere meddelt tatt grep for å tilpasse seg de rådende markedsforhold, blant annet ved å legge fartøy i opplag og øvrige kostnadsreduserende tiltak, hvilket forventes å ha full regnskapsmessig effekt fra Q1 2016 og fremover.

FINANSIELLE UTFORDRINGER
Rederiet ser for seg vesentlige finansielle utfordringer for perioden 2016-2018, og har flere gjeldsforpliktelser til forfall i løpet av de neste månedene, uten tilgjengelige muligheter for refinansiering av disse. Videre er Havila Shippings inntjening ikke tilstrekkelig til å betjene avtalt struktur for avdragsbetaling, og rederiet har ikke forventninger til at markedet vil forbedres på kort eller mellomlang sikt. På denne bakgrunn har Havila Shipping arbeidet mot en finansiell løsning som tillater rederiet  å opprettholde en tilstrekkelig likviditetsbuffer til å drive gjennom 2018 under de rådende markedsforhold. Selskapet har i løpet av de siste månedene vært i diskusjoner med sine sikrede og usikrede banklångivere og har inngått en restruktureringsavtale som fastsetter hovedbetingelsene- og vilkårene for Refinansieringen.

Les børsmeldingen her

 

By | 2016-01-05T09:04:45+00:00 January 5th, 2016|Havila Shipping, Maritim næring|0 Comments